สถานะงานของ : อำเภอศรีสงคราม

บัญชี จอ.,จต.,เลข. 1/2561
18-4-61


พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ศรีสงคราม 08 7218 7701
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต เลข.จอ.ศรีสงคราม เหนือวิชัยพัฒนา 08 7230 8977