หน้าแรก   |  ศตภ.นครพนม  |   ดำเนินการส่งแล้ว   |   เอกสารไม่ครบ  |  กำลังดำเนินการ |  ขั้นตอนการดำเนินการ  |  ผ่าน 2559

 

 พระปลัดธนากร ถิรธมฺโม  วัดพืชมงคลธรรมรักษ์/บ้านแพง

ครบแล้ว

ยังไม่ครบ
ยังไม่ครบ
ครบแล้ว

ไม่ต้องส่ง

กำหนดการ ครบแล้ว
สถานะ เอกสารไม่ครบ
คลิกที่นี่
รับเมื่อ 30/11/2559
ส่งเมื่อ -
แก่ไขล่าสุด 2016-12-02 12:26:53
รายละเอียด ขาดทะเบียนบ้าน ตราตั้งเจ้าอาวาส